”Valaskala” toimii REDIn pysäköinnin ilmastointikuilujen maisemoijana.

”Valaskala” on Englantilaisaukion suurikokoinen, tilaa rajaava veistoshahmo, joka toimii katseenvangitsijana ja näkymän päätteenä siltojen alaisessa aukiotilassa. Se merkitsee Redin pääsisäänkäynnin ja luo tunnistettavan paikan ihmisten kohdata toisensa.

Vinot pinnat lisäsivät muotitus- ja valutyön vaikeusastetta.

Teos kasvaa aukiopinnasta ja muodostaa aukion puolelle suojaavan, sylimäisen tilan.  Sen kallistetut julkisivut avaavat teoksen kohti taivasta ja toisaalta viistettyjen julkisivupintojen karheus ja tummuus   luovat mielikuvan sen jatkumisesta pinnan alla.

Aukotuksien ansiosta ilma poistuu vikkelään.

Teoksen sijainnin ja koon määrittelevät Redin maanalaista pysäköintihallia palvelevat ilmastointikuilut, jotka kätkeytyvät betonikuoren sisälle. Kadun puoleisen julkisivun aukotus palvelee myös ilmanvaihtoa.

Betonin alaosa käsiteltiin patinoimalla mustalla ja yläosa vaalealla kuultovärillä.

Paikalla valettu teos on korkeimmillaan noin 8 m ja pituudeltaan 28 m.


Teos toteutettiin osin elementeistä, joiden varaan rakennettiin paikallavalumuotit. Parhaimmillaan paikalla valettiin 80 m3 betonia yhtäjaksoisesti 23 tuntia.


Suunnittelu:

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit ja Pertti Kukkonen


Betonikoordinointi: Betonipallas Oy / Pertti Kukkonen


Betonivalut: Vihdin Betoni Oy


Lue lisää Betonilehdestä 4 / 2018